kureyssuresi.com https://www.kureyssuresi.com Kureyş Suresi, Kureyş Suresi Meali ve Tefsiri tr-TR hourly 1 Copyright 2020, kureyssuresi.com Tue, 02 Apr 2013 00:00:00 +0000 Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Kureyş Suresi Türkçe https://www.kureyssuresi.com/kureys-suresi-turkce.html Mon, 03 Dec 2018 16:05:48 +0000 Kureyş Suresi Türkçe, Sebebi Nüzülü  mushaftaki sıralamada 106 iniş sırasına göre ise 29 uncu süre olan Kureyş Suresi Trin suresinden sonra Karia suresinden ise önce Mekke'de indirilmiştir adını da ilk ayette geçen kureyş Kureyş Suresi Türkçe, Sebebi Nüzülü  mushaftaki sıralamada 106 iniş sırasına göre ise 29 uncu süre olan Kureyş Suresi Trin suresinden sonra Karia suresinden ise önce Mekke'de indirilmiştir adını da ilk ayette geçen kureyş kelimesinden almıştır.

Kureyş Suresinin Konusu 

Surede Kureyş'e cahiliye döneminde verilen ticari imtiyazlardan emniyet zenginlik ve istikrar gibi nimetlerden bahsedilerek nimetlere şükretmeleri Allah'a(cc) kulluk ve etmelerinin önemine dikkat çekmektedir.

Konusu itibaryle bir önceki sure olan Fil suresinin devamı niteliğinde olan bir suredir.  Bu sure de Kureyşliler’in Ebrehe ve onun fil ordusunun düzenlediği saldırıdan nasıl Allah tarafından korundukları anlatılmaktadır.
Kureyş’e Allah tarafından verilen bu refah, nimetler ve güven dile getirilmektedir. Sure içerisine Kureyş adına yer verilme nedeeni Hz. Muhammed’i (sav) mensup olduğu islamiyet'in tebliğinde ilk müslümanların Kureyş kabilesine mensup olmalarının yanında Kâbe’nin bakımını üslenmiş maları hem Kâbe işlerini gelen  hem de  hac işlerini üslenmeleri hem de Kabeye gelen hacılara dağıtılan yemekler ve su dağıtımını uzun yıllar onların üstlenmiş olmalarıdır. 

Kureyş Suresi Arapça Okunuşu
 • Bismillahirrahmânirrahîm.
 • Li'î lâfi Kurayş'in  
 • Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
 • Felya'büdû rabbe hâzelbeyt
 • Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf
Kureyş Suresi Türkçesi
Kureyş’e halkına olanak verildiği için, hem kış hem de yaz yolculuklarında güvenliklerini sağlamak için Allah onlara lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini açlıklarını gideren koruyan besleyen ve her çeşit korkulardan emin kılan şu evin Kâbe’nin Rabbine olan kulluk etsinler. 

Kureyş suresinin
başlangıcında Kureyşliler’in Allah tarafından kış ve yaz aularında yolculuğunun kolaylaştırıldığı belirtilmektedir. Tefsirlerde söz konusu ayetlerde geçen yolculukların yazın Taif serin yaylalarına kışın ise Yemen'in ılık bölgelerine rahatça seyahat de bulunarak büyük kazançlar elde ediyorlardı.
Hatta kureyş'in ticaret kervanları kış aylarında Habeşistan ve Somali'ye kadar yaz aylarında ise Mısır Suriye, Irak Ve İran'a kadar gidebiliyorlardı. 
Mekke'nin bulunduğu bölge tarım ve hayvancılığa elverişli olmadığı için Kureyş halkının ticaretten başka gelir kaynağı yoktu. Hac mevsiminde kurulan panayırlar ticareti canlandırmaya vesile oluyordu. Burada düzenlenen şiir hitabetleri ve yarışmalar dilin, edebiyat ve kültürün gelişmesini sağlıyordu.

Kureyş Suresi türkçesinde Allah’ın onları doyurarak açlıktan kurtardığı ve tüm korkularından arındırdığı belirtilerek bütün bu nimetler sebebi ile Allah’a ibadet etmeleri emredilir. Mekkeli müşrikler Allah'ın varlığına inanıyor fakat Allah'a ortak koşmak çekinmiyorlardı. Bu sebepten dolayı da Allah onlara Kur'an'da  ortak koşanlar anlamına gelen müşriklerin sıfatıyla nitelemiştir. 
Çünkü Cenab-ı Allah (cc) onları hem Mekke’de hem civarında yaptıkları yolculuklar esnasında onları her tehlikeye karşı korumuştur. Kabe'yi yıkmaya gelen ebrehe'nin  ordusuna mucize bir şekilde felakete maruz kalması  ve başarısız olması karşı gösterdikleri başarı Kureyş'in diğer kabileler nezninde saygınlığını iyice arttırmıştır. Krallar ve emirler onlara saygı gösterirlerdi. Çöllerde diğer kabileler haydutlar tarafından saldırıya uğrarken kureyşliler güven içinde ticaretlerinin yaparlardı. 
Kureyş suresi türkçesinin genel mesajı Allah tarafından ihsan edilmiş olan tüm nimetlere layık olmaya ve sadece Allah’a kulluk etmek gerektiğine yöneliktir. (cc) ibadet etmeleri emredilir. Çünkü Kureyş Kabilesi Allah'ın varlığına inanmakla beraber Allah'a (cc) eş koşuyordu.
Bu sebeple Kur'an'da ortak koşan anlamına gelen müşrikun sıfatıyla nitelemiştir. 
]]>
Kureyş Suresi Arapça https://www.kureyssuresi.com/kureys-suresi-arapca.html Tue, 04 Dec 2018 12:47:58 +0000 Kureyş Suresi Arapça, Kur'an-ı Kerim'in 106. suresi olan Kureyş suresi adını ilk ayette geçen, "Kureyş" kelimesinden alır. Bu sure; Hicazlı' lara göre 5 ayet, diğerlerine göre ise dört ayettir. 17 kelime ve 73 harften o Kureyş Suresi Arapça, Kur'an-ı Kerim'in 106. suresi olan Kureyş suresi adını ilk ayette geçen, "Kureyş" kelimesinden alır. Bu sure; Hicazlı' lara göre 5 ayet, diğerlerine göre ise dört ayettir. 17 kelime ve 73 harften oluşur. Ayet sonlarında ahenk veren araları, te, şin ve fe harfleridir. 

Kureyş Suresi Arapça Okunuşu: 
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
لِا۪يلَافِ قُرَيْشٍۙ ﴿١﴾ ا۪يلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَٓاءِ وَالصَّيْفِۚ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِۙ ﴿٣﴾ اَلَّذ۪ٓي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤

Kureyş Suresinin Latin Alfabe İle Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Kurayşin. İlafihim rihleteşşitai vessayf. Felya'budu rabbe hazelbeyt. Ellezi et'amehum min cu'in ve amenehum min havf.

Bu sure içerik olarak Fil suresinin bir devamı durumundadır. Kureyşlilere; Allah (c.c.) Fil olayındaki ihsanı hatırlattığı gibi, bu sure ile de kışın ve yazın güven içerisinde yaptıkları seyahati, nimeti, elde ettikleri bol kazanımları hatırlatır. 

"(Eğer Allah' ın kendilerine verdiği,  diğer nimetlerinden dolayı kulluk etmiyorlarsa, hiç değilse" Kureyş'in (güvenini sağlayıp) onları kış ile yaz yolculuğuna alıştırdığından (ibadet etsinler)" (1, 2).

Surede Allah Azze ve Celle'nin bu lütufu hatırlatılır bilahare, onların bu nimete şükretmeleri gerektiği belirtilip devam edilir: "Bu evin Rabbine ibadet etsinler. Ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp, korkudan emin kılmıştır" (3. ve 4. Ayetler).

Kureyş Suresinin Manası: Allah’ ın adıyla başlarım. Kureyş topluluğunun yaz ve kış yolculukları için uzlaşma ve anlaşması sağlanmıştır. Öyle ise kendilerini aç iken doyuran ve korku içinde iken güven veren, bu Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler.

Dahhak ve Kelbi, Kureyş suresinin Medeni olduğunu söylemişler. Ancak müfessirlerin çoğunluğu surenin Mekke'de nazil olduğu üzerinde müttefik olmuşlardır. Kureyş suresinin Mekki olduğuna "rabbe hazel beyt" ayeti delil gösterilir. 

Seleften bazıları ise bu surenin konusu dolayısıyla Fil suresinin devamı olduğunu söylemiş ve Fil suresi ile Kureyş suresini tek sure olarak kabul etmişlerdir. Ancak ashabdan çoğunluğun kanaati ile Hz. Osman'ın İslam dünyası merkezlerine ilettiği mushaflar da bu iki sure arasına Besmele'nin konulması, bu surelerin iki ayrı sure olduğunu göstermiştir. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili.
]]>
Kureyş Suresi Anlamı https://www.kureyssuresi.com/kureys-suresi-anlami.html Tue, 04 Dec 2018 22:44:10 +0000 Kureyş Suresi Anlamı: Kureyş Suresi anlamı ve içeriği bakımından bir önceki sure olan Fil suresinin devamı niteliğinde bir suredir. Kureyş Suresin de Kureyşliler’in Ebrehe ve ordusunun yaptığı saldırıdan nasıl korundukları Kureyş Suresi Anlamı: Kureyş Suresi anlamı ve içeriği bakımından bir önceki sure olan Fil suresinin devamı niteliğinde bir suredir. Kureyş Suresin de Kureyşliler’in Ebrehe ve ordusunun yaptığı saldırıdan nasıl korundukları anlatılır. Kureyş’e Yüce Allah tarafından verilen refah, nimetler ve güven dile getirilmektedir. Sure içerisine Kureyş adına yer verilme nedeni Hz. Muhammed’in ve ilk Müslümanların Kureyş kabilesinden olmalarının yanı sıra Kâbe’nin bakımını,  Kâbe işlerini, hac işlerini, hacılara yemek ve su dağıtımını onların yapıyor olmasındandır.

Kureyş Suresinin Türkçe Okunuşu:
Bismillahirrahmânirrahîm.
Li î Kureyş în. Îlafihim rihleteşşitâi vessayf
Felya 'büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et' amehüm min cû'în ve âmenehüm min havf.

Kureyş Suresi AnlamıKureyş Suresi Anlamı: Türkçe  Anlamı; Kureyş’e imkan verildiği için, hem kışın hem de yazın yolculuk etme şansı sunulduğu için, hiçbir şeyleri yoksa sadece bunun için Kâbe’nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o Rab  hepsini açlıktan doyurdu ve hepsini korkularından emin kıldı. Kureyş suresinin başlangıcında Kureyşliler’in Allah tarafından kış ve yaz aylarında yapılan yolculuklara alıştırıldığı belirtilir. Tefsirlerde söz konusu ayetlerde geçen yolculukların yazın Suriye, kışın ise Yemen'e  Kureyşliler tarafından ticaret sebebi ile düzenlenen seyahatlerin kastedildiği belirtilmektedir. Kureyşliler ticari yolculuklarının yardımıyla ekonomik durumlarını iyileştirirken aynı zamanda  farklı kültür ve medeniyetleri tanıma şanı buluyorlardı. Sure de Allah’ın onların karnını doyurarak açlıktan kurtardığı ve tüm korkularından arındırdığı belirtilerek verdiği tüm nimetler için Allah’a ibadet etmeleri emredilir. Çünkü Cenab-ı Hak onları hem Mekke’de hem de civarında ve yaptıkları yolculuklar sırasında korumuştur. Kureyş suresinin  içerdiği genel mesaj Allah tarafından sunulmuş olan tüm nimetlere layık olmaya çalışmak ve sadece Allah’a kulluk etmek gerektiği anlatmaktadır. 
]]>
Liilafi Kureyş Suresi https://www.kureyssuresi.com/liilafi-kureys-suresi.html Tue, 04 Dec 2018 23:49:29 +0000 Liilafi Kureyş suresi, Kuran'ı Kerim'in 106. suresidir ve 30. cüzünde yer alır. Resuallahın kabilesi olan Kureyş'e verilen bir takım ayrıcalıklardan bahsedildiği için, bu isimle anılır. Dört ayetten oluşur. Liilafi Kureyş suresi, Kuran'ı Kerim'in 106. suresidir ve 30. cüzünde yer alır. Resuallahın kabilesi olan Kureyş'e verilen bir takım ayrıcalıklardan bahsedildiği için, bu isimle anılır. Dört ayetten oluşur.

Kureyş Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Li iylafi kureyşin 
iylafihim rıhle't-eş şitai vessayf 
fel-yabudu Rabbe hazel beyti 
ellezi et'amehüm min cu'in ve amenehüm min havf.

Kureyş Suresi anlamı

Kureyşin birlik ve dirliği hakkı için
kışın Yemen'e ve yazın Şam' göç etmeğe ülfet ettirdikleri için 
kulluk etsinler rabbine bu Beytin
onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve korkudan emin kıldı.

Liilafi Kureyş suresi hakkında bilinenler 

İbn Abbas'dan rivayet eden İbn Merduye'e göre, sure Mekke şehrinde inmiştir. Bunu ayrıca surede Beytullah'tan bahsedilmesi nedeniyle de  anlayabiliyoruz. 

Bu surede Kureyş kabilesinin Allah tarafından özel olarak övüldüğü ve bu övgüden yola çıkılarak hilafet hakkının bu kabilenin tekelinde olduğu gibi görüşler geçerli olamaz çünkü bu sure bir övgü değil bir uyarı hatta azar niteliği taşır.

Liilafi Kureyş, Kureyş’in birlik ve dirliği hakkı için demektir. İylaf birlik ve dirlik, lâm ise hakkı için. Yani Kureyş’in birlik ve dirliği hakkı için. 

Kureyşlilerin Allah’ın Beytinin hizmetçisi olmaları yüzünden tüm kabileler yaptıkları bu hizmet nedeniyle onlara saygı duyuyorlardı. Ayrıca Kâbe’yi ziyaret için çevreden gelen hacılara cömertçe davranmaları onların saygınlığını, itibarlarını ve dokunulmazlıklarını artırıyordu. Kimse onların kervanlarına dokunmuyordu. 

Zımnen surenin söylediği hakikat şudur; Ey Kâbe’nin ekmeğini yiyenler yani Kureyşliler; Kâbe’nin rabbine ihanet ediyorsunuz farkında mısınız Beyte kulluk etmeyin, beytin rabbine kulluk edin. Teşekkür, ekmeğe değil, ekmeğin sahibinin hakkıdır.

Liilafi Kureyş suresi Kureyşlileri akıllanmaya davet ediyor, aslında bu davet onların üzerinden hepimize. Çünkü hepimiz Allah’a muhtacız ve surenin hepimize hatırlattığı bu. Eğer Allah’ın üzerinizde ki nimetini hatırlarsak Allah’ın hakkını Allah’a teslim etmek zorunda kalırız ve Allah’ın hakkını hatırlarız. Allah’ın hakkının Tüm sevdiklerimizin hakkından daha çok olduğunu görürüz. Ve ancak o zaman Allah’ın hakkını Allah’a teslim etmeninse tek yolunun Allah’a kayıtsız şartsız teslim olmak olduğunu anlarız.

]]>
Kureyş Suresi Ahmet El Acemi https://www.kureyssuresi.com/kureys-suresi-ahmet-el-acemi.html Wed, 05 Dec 2018 16:50:30 +0000 Kureyş Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, kureyş suresini okuyan Ahmet El Acemi Kureyş Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, kureyş suresini okuyan Ahmet El Acemi

]]>
Kureyş Suresi Kabe İmamı https://www.kureyssuresi.com/kureys-suresi-kabe-imami.html Thu, 06 Dec 2018 12:23:22 +0000 Kureyş Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, kureyş suresini okuyan Kabe İmamları Kureyş Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, kureyş suresini okuyan Kabe İmamları

]]>
Kureyş Suresi Fazileti https://www.kureyssuresi.com/kureys-suresi-fazileti.html Fri, 07 Dec 2018 06:38:48 +0000 Kureyş Suresi Fazileti, Yüce Allah (c.c.) dua eden kulunun derdine derman verir. Sure İslam tarihinde Mekke'de nazil olan ve dört ayetten oluşmaktadır. Peygamberimizin kabilesi olan Kureyş'e verilen ahlak kuralları, nasi Kureyş Suresi Fazileti, Yüce Allah (c.c.) dua eden kulunun derdine derman verir. Sure İslam tarihinde Mekke'de nazil olan ve dört ayetten oluşmaktadır. Peygamberimizin kabilesi olan Kureyş'e verilen ahlak kuralları, nasihatler, dünya ve ahiret hakkında bahsedildiği için bu isimle anılmıştır. Kureyş suresi  her sıkıntımızda, yardıma ihtiyaç duyduğumuz her anımızda, her derdimize çare arayışımızda, bolluk ve bereketi içinde olan hadislerde rivayet edilen bu sure okunduğu zaman okuyan ve dinleyen kişiye manevi armağanlar bahşedilmiştir. Allah'a her sığındığımızda insanları açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı koruma sağlamıştır. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki; Eğer düşman ansızın saldırırsa onlardan korkmayın ve şöyle buyurur; "Bismillahirrahmanirrahim" "Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)'ın adıyla"

Kureyş Suresi Anlamı; "İlafihim rihleteşşitai vessayf Felya'büdu rabbe hazelbeyt Ellezi et'amehüm min cu'in ve amenehüm min havf" Dünya hayatında ve ahirette de müjde onlarıdır. Burada belirtilen müjde rüyadır ve kişi onu görür veya kendisine gösterilir. Kabir azabından veya sebep olan günahlara karşı engeldir. Bir kurtuluş sebebidir. Hiçbir kimse nerede ve nasıl öleceğini bilemez. Hiçbir kimse yarın ne olacağını bilemez. Yüce Allah (c.c.) Rahimlerde olanı bilendir. Yağmuru O indirir. Her şeyi bilendir. Her yapılan iyilik ve kötülük aynı değildir. En iyisi ne ise kötülük onunla önlenir. O zaman bilinir ki düşman arasında kalmış dahi olsa sanki en yakın Dost'un olmuştur. Yüce Rabbimiz Kureyş'lileri korkularından kurtardığı ve doyurup açlıktan kurtardığı vurgulanarak Allah'a ibadet etmeleri emredilmiştir. Kureyş suresi fazileti ile ilgili helal sihirlerden oluşan ve rahmet kapısını açmaya arzu ettiğimizde sabredenlerden başkası kavuşamaz. Yine en iyisini Rabbimiz bilir. Allah dualarınızı kabul etsin.

Kureyş Suresi Fazileti;

 • Bu sureyi her gün 7 kere okuyan kimse, kötülerin şerrinden korunmuş olur.
 • Bir kimse, herhangi bir şeyin üzerine Kureyş suresini yedi kere okur ve üfürürse, bereketli olur.
 • Bir kimse, bu sureyi yiyeceklerin üzerine üfürürse, o yiyeceklerden gelecek olan hastalıklardan korunur.
 • Güzel ahlaka sahip olmak, musibetlerden emin olmak ve zenginlik için yedi kere okunur.
 • Bir kimse, fakirlikten korunmak, açlıktan kurtulmak için her gün 21 kere okunmalıdır.
 • Bu sure böbrek hastalıklardan şifa bulmak isteyen bir kimse için, okumaya devam etmelidir.
 • Evhamlı olanlar ve unutkanlıkları olanlar, gülsuyu karışımına yazıp, yağmur suyuna koyarak içilirse dertlerine şifa olur.
 • Her kim Cuma gecesi yatsı namazından sonra bu sureyi 1000 kere okur ve abdestli olarak yatarsa, Resulullah (s.a.s.)'i rüyasında görür.
]]>
Kureyş Suresi Kaç Ayettir https://www.kureyssuresi.com/kureys-suresi-kac-ayettir.html Fri, 07 Dec 2018 06:58:59 +0000 Kureyş Süresi Kaç Ayettir, Essah olan kavle göre Mekki olan Kureyş suresi  4 ayet 17 kelime 73 harftir. Kureyş Süresinin Medeni olduğunu söyleyenler varsa da esah olan Mekki (Mekke' de nazil olmuştur) dir. Kureyş Süresi Kaç Ayettir, Essah olan kavle göre Mekki olan Kureyş suresi  4 ayet 17 kelime 73 harftir. Kureyş Süresinin Medeni olduğunu söyleyenler varsa da esah olan Mekki (Mekke' de nazil olmuştur) dir.

Amr bin Ca'de babasından, o da  ninesi Ebu Talib'in kızı Ümmühani' den rivayet ediyor. Ümmühani: Allah'ın Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem  
Allah azze ve  celle, Kureyşi "nas üzerine" (insanlar üzerine) yedi haslatle tafdil etti.  Onlardan önce o yedi hasleti kimseye vermedi, onlardan sonrada kimseye vermeyecektir. 
 • Hilafet onlardadır.
 • Hicabet "Kabe'nin perdedarlığı" onlardadır.
 • Sikayet "Zemzem suyu" onlardadır.
 • Peygamberlik onlardadır.
 • "Onlar"  Fil üzerine yardım olundular,da yedi sene Allah'a ibadet ettiler, onlardan başka Allah'a ibadet eden olmadı.
 • Onlar hakkında bir süre nazil oldu, o sürede onlardan başka kimse zikronulmadı. "buyurdular", demiştir.
Kaynak : Esbab-ı Nüzul / H. Tahsin Emiroğlu

Kureyş Süresi Dört (4) Ayettir.  Mealen şöyledir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım.
1. Kureyşin, ülfeti için
2. Yaz ve kış göçlerine ülfetleri için
3. Ancak, şu Beytin "Kabe'nin" Rabb' ine ibadet etsinler.
4. O Zat-ı ecel ki, hem onları açlıktan doyurdu; hem de onları korkudan emin kıldı. ( Muhakkak Aziz olan Allah doğru söyledi)
]]>
Kureyş Suresi Okunuşu https://www.kureyssuresi.com/kureys-suresi-okunusu.html Sat, 08 Dec 2018 01:34:37 +0000 Kureyş suresi okunuşu dört ayetten oluşmaktadır. Mekke şehrinde indirilen sure, Kuran'da 30. cüzde yer alır. Kureyş kabilesinin içlerinden çıkan peygamberi tasdik etmesi, emirlerini yerine getirmesi için indirilen sur Kureyş suresi okunuşu dört ayetten oluşmaktadır. Mekke şehrinde indirilen sure, Kuran'da 30. cüzde yer alır. Kureyş kabilesinin içlerinden çıkan peygamberi tasdik etmesi, emirlerini yerine getirmesi için indirilen sure, iyi şartlar altında yaşam süren Kureyşi, Allah'a ibadet etmeye ve itaate çağırıyor. Kureyş halkı bu davete icabet etmemiş, aksine Hz Muhammed'e karşı cephe almıştır. 

Kureyş suresi

"Bismillahirrahmanirrahim

Li iylafi Kureyşin iylafihim rıhle't-eş şitai vessayf fel-ya'budü Rabbe hazel beyti ellezi et'amehüm min cü'in ve amenehüm min havf"

Kureyş suresinin anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla,

Kureyş halkına kış aylarında Yemen'e, yaz aylarında Şam'a gitme imkanı sağlandığından, hiç olmazsa Kabe'nin Rabbine ibadet ederek, kulluk yapsınlar. Rableri onları açken doyurdu, onları korkulardan emin kıldı.

Kureyş Suresi Okunuşu

Kureyş suresinin açıklaması

 • Kureyş kabilesi ticaret  yapmak için başka yerlere seyahatlerinin güven içinde yapılmasına ve bunda başarılı oldukları için Allah'a şükretmeli ve ibadet etmelidir.
 • Onların istedikleri yere seyahatini kolaylaştırdığından, Allah'a kulluk görevlerini yerine getirmelidirler. 
 • Onlar bu şekilde korunmaya nail olmuşlar. Bu nimetlerden ötürü beytin sahibine ibadet etsinler. Onun birliğini tasdik ederek, düşünsünler.
 • Allah kerem sahibi olarak, onların açlıktan kurtulmasına, sayısız nimetlere kavuşmasına yardımcı olmuştur. Onları korkularından emin kılmıştır. Putlara kulluk etmeyi bıraksınlar, kendilerine bu nimetleri sunan Allah-u Teala'ya şükredip, kulluk vazifelerini yerine getirsinler. 
]]>
Kureyş Suresi İniş Sebebi https://www.kureyssuresi.com/kureys-suresi-inis-sebebi.html Sat, 08 Dec 2018 08:49:25 +0000 Kureyş suresi iniş sebebi, bu sûre Kureyş ve Allah-û Teala'nın minneti hakkında inmiştir. Kureyş kabilesi, Araplarca kutsal sayılan Kâbe'nin bakımını ve gözetimini üstlendikleri için diğer Arap kabileleri onlara Kureyş suresi iniş sebebi, bu sûre Kureyş ve Allah-û Teala'nın minneti hakkında inmiştir. Kureyş kabilesi, Araplarca kutsal sayılan Kâbe'nin bakımını ve gözetimini üstlendikleri için diğer Arap kabileleri onlara saygı gösterirlerdi. Özellikle Kâbe'yi yıkmaya gelen fil ordusunun inanılmaz şekilde felakete maruz kalarak Kâbe'yi yıkma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Kureyşliler kabileler arasında saygınlıklarını artırmışlardır. Kureyş suresinde Allah'ın onlara lütfettiği imkanlar hatırlatılmıştır ve Kâbe'ye vurgu yapılarak "Şu evin (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler" buyrulmuştur.

Surenin iniş sebebini Resûlüllah (a.s) Efendimiz şöyle açıklamıştır: " Şüphesiz ki Cenâbı Hak, Kureyş'i yedi hasletle üstün kılmıştır ki onlardan önce o hasletler kimseye verilmemiştir."

 • Hilafet onlardadır.
 • Gelen ziyaretçilere hizmet verip ağırlamak yani önlerinde hizmet için beklemek onlardadır anlamında hicabet onlardadır.
 • Gelen ziyaretçilere zemzem ile ikramda bulunmak anlamında şikayet onlardadır.
 • Son peygamber onların arasından çıkmıştır bu sebeple peygamberlik onlardadır.
 • Fil ordusunun saldırılarına karşı onlar ilahi nusrata mazhar kılındılar.
 • Yedi yıl Allah'a ibadet ettiler, onlardan önce kimse Allah'a ibadet etmemiştir. ( Kabe henüz putlarla doldurulmadan önceki dönemde Kureyş Kabilesi İbrahim Peygamber'in (A.S) Honif Dinine göre Allah'a ibadet etmişlerdi.)
 • Kureyş isminde onlar hakkında bir sure indi ki onlardan başka kimsenin adı anılmamıştır.
 • Kureyş Suresi Okunuşu:

  Bismillahirrahmanirrahim

  Li'î lâfi Kureyş'in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.

  Açıklaması:

  Fil Suresi'nin devamı niteliğinde olan Kureyş Suresi'nde Kureyş'e verilen güven ve refah, nimetler dile getirilmiştir. Sûrede Kureyş adına yer verilme sebebi Peygamber Efendimizin (s,a.v) ve ilk Müslümanlar olan bu kabileye mensup olmalarının yanında Kâbe ve hac işlerinin yönetimi, Kâbe'nin bakımı, hacılara yemek ve su dağıtımı gibi hizmetlerin bu kabile ile yerine getirilmiş olmasıdır.

  Surenin başında Allah'ın Kureyşliler'i kış ve yaz yolculuklarında uzlaşması sağladığı ifade edilir. Kelimenin dostluk anlamı dikkate alındığında Kureyş'in kendi içindeki güvene ve komşu topluluklarla aralarındaki dostluğa dikkat çekilmiştir.

  Allah'ın Kureyşliler'i  doyurup açlıktan kurtardığı ve korkularından kurtardığı da vurgulanmıştır surede. Bütün bu nimetlerden dolayı Allah'a ibadet etmeleri emredilmiştir. Çünkü Allah onları, hem Fil ordusunu onların başından savmış hem de ikamet ettikleri Mekke ve civarında hem de bölge dışına yaptıkları yolculuklarda emniyet içerisinde olmalarını sağlamıştır. Ayrıca tarıma elverişsiz olan Mekke ve çevresini Hz. İbrahim'in duası ve Kâbe'nin kutsallığı sayesinde insanların rağbet ettikleri bir yer haline getirmiştir. Surede Kâbe ifadesinden sonra Allah'ın verdiği nimetlerin hatırlatılması yine Kureyş'in sahip olduğu nimetlere ve saygınlığa Kabe sayesinde ulaştığı anlatılmıştır.

  ]]>
  Kureyş Suresi Tefsiri https://www.kureyssuresi.com/kureys-suresi-tefsiri.html Sat, 08 Dec 2018 15:46:23 +0000 Kureyş Suresi, Mekke'de nazil olmuştur ve dört ayetten oluşmaktadır. Kureyş Kabilesi'nin eriştiği nimetleri bildirdiği için Kureyş ismini almıştır.Kureyş Suresinin Tefsiri1) Kureyş Kabilesine ticaret Kureyş Suresi, Mekke'de nazil olmuştur ve dört ayetten oluşmaktadır. Kureyş Kabilesi'nin eriştiği nimetleri bildirdiği için Kureyş ismini almıştır.

  Kureyş Suresinin Tefsiri

  1) Kureyş Kabilesine ticaret etmek için başka beldelere seyahat kolaylaştırıldığı, tam bir emniyet ile buna muvaffak oldukları için Allah-u Teala'ya şükür ve ibadette bulunmalılar.

  2) Evet, onların kışın (Yemen'e), yazın (Şam'a)diledikleri beldeye seyahat etmeleri kendilerine kolaylaştırıldığı için şükür ve kulluk vazifesini yerine getirmeye devam etmeliler.
   
  3) İşte onlar (Kureyş), böyle bir korunmaya nail bulunmaktadırlar. Artık bu nimetlerden dolayı bu beytin (Kabe'nin)sahibi olan Allah-u Teala'ya ibadette bulunsunlar. Allah-u Teala'nın birliğini tasdik ederek şükür vazifesini yerine getirmeye çalışsınlar ve birde şunu düşünsünler ki:
   
  4) O kerem sahibi olan Allah-u Teala onları açlıktan kurtarıp nice nimetlere kavuşturmakla kendilerini doyurdu ve ihtiyaçtan kurtardı. Ve onları korkularından da emin kıldı. O beldeyi onlara bir güven yurdu kılarak onlara saldırıda bulunan Ebrehe ve benzeri düşmanlarını kahretti. Artık bu kadar ilahi korumaya ve lütuflara nail olan bir topluluğa gerekir ki: Putlara, Allah-u Teala'dan başka ilahlara kulluk etmeyi bırakarak, bütün bu nimetleri kendilerine ihsan eden Allah-u Teala'ya kulluk ve şükürde bulunsunlar. 
   Kureyş Suresi Tefsiri
  Kureyş Kabilesi, Kış vaktinde Yemen'e gider, oradan elbise koku gibi şeyler satın alırlardı. Yazın ise Şam beldelerine gider, oradan da zirai ürünler alarak kendi beldelerine getirirlerdir.
   
  Kureyş Kabilesi, Harem-i Şerif'in sakinleri oldukları için diğer Araplar bunlara hürmet eder, saldırıda bulunmazlardı. Halbuki o Araplar, kendi aralarında daima mücadelede bulunurlar, birbirlerinin malını gasb ve yağmalamadan geri durmazlardı.
   
  Sonuç olarak; Bu Kureyş Kabilesi, pek seçkin ve tam bir emniyete sahip idiler. Bu şartlar altında Allah-u Teala'ya şükretmeleri, özellikle de içlerinden çıkan Peygamber Efendi'mizi tasdik ederek, bütün emirlerine itaat etmeleri gerekirdi. İşte Kureyş Suresi ile Allah-u Teala onları ibadete ve itaate davet ediyor. Ne yazık ki, onların birçoğu bu davete kulak asmamış, bilakis Peygamber Efendi'mize karşı cephe almışlardı.
  ]]>
  Kureyş Suresi Meali https://www.kureyssuresi.com/kureys-suresi-meali.html Sun, 09 Dec 2018 05:40:54 +0000 Kureyş Suresi Mekke'de nazil olmuş ve 4 ayetten oluşmaktadır.Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.1) Kureyş'e kolaylaştırıldığı, Kureyş Suresi Mekke'de nazil olmuş ve 4 ayetten oluşmaktadır.

  Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

  1) Kureyş'e kolaylaştırıldığı,

  Kureyş Suresi Meali

  2) Evet, kış ve yaz seyahatleri onları kolaylaştırdığı için,

  3) Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinler ki,

  4) Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.

  ]]>
  Kureyş Suresi https://www.kureyssuresi.com/kureys-suresi.html Sun, 09 Dec 2018 18:29:02 +0000 Kureyş suresi, Kuran'ı Kerim'in 106. suresi olup, 30. cüzünde bulunur. Peygamberimizin kabilesi olan Kureyş'e verilen bir takım imtiyazlardan bahsedildiği için, bu isimle anılmıştır. Mekke'de Tin suresinden sonra yazılan 4. aye Kureyş suresi, Kuran'ı Kerim'in 106. suresi olup, 30. cüzünde bulunur. Peygamberimizin kabilesi olan Kureyş'e verilen bir takım imtiyazlardan bahsedildiği için, bu isimle anılmıştır. Mekke'de Tin suresinden sonra yazılan 4. ayettir.

  Kureyş Suresi

  ''Bismillahirrahmanirrahim

  Li iylafi kureyşin iylafihim rıhle't-eş şitai vessayf fel- yabudu Rabbe hazel beyti ellezi et'amehüm min cu'in ve amenehüm min havf.''

  Kureyş Suresi anlamı

  ''Kureyşin alışkanlıkları için, kışın Yemen'e ve yazın Şam' göç etmeğe ülfet ettirdikleri için bu beytin Rabbine ibadet etsinler ki, onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve korkudan emin kıldı.''

  Kureyş Suresini okumanın faziletleri

  • Temiz bir ahlak sahibi olmak, musibetlerden korunmak için her gün 7 kez okunmalıdır.
  • Fakirlikten korunmak, açlıktan kurtulmak, korkulardan emin olmak için, her gün 21 kez okunmalıdır.
  • Zehirlenmiş olan kişiler, evhamlı olanlar ve unutkanlıkları olanlar, safran, misk ve gülsuyu karışımına yazıp, zemzem veya yağmur suyuna koyarak içerlerse dertlerine şifa olur.

  Kureyş SuresiKureyş suresi hakkında bilinenler nelerdir

  İbn Merduye'in İbn Abbas'dan yaptığı rivayete göre, sure Mekke şehrinde indirilmiştir. Bunu surede Beytullah'tan bahsedilmesi nedeniyle anlamaktayız. Surenin Tin suresinden sonra indirildiğini ise, Allame Zemahşeri belirtmektedir.

  Nebi (s.a.v.) buyurmuşlar;

  ''Allahü Teala Kureyş' yedi farklı özelliğiyle üstün kılarak, bu özellikler ondan önce ve sonra hiç kimseye verilmemiştir. Hacılara su verme, hilafet onlarda kalacak, nübüvvet onlarda olacaktır. Müşrik dönemde fil ordusuna karşı yardıma layık görülmüşler, bu sebeple kimsenin Allaha ibadet etmediği dönemde yedi yıl boyunca Allah'a ibadet etmişler. Bu yüzden onlar adına indirilmiş surede, başka isimler zikredilmemiştir.''

  Rasullullah (s.a.v.) daha sonra Kureyş suresini okumuştur.

  ]]>